γιατί όλα κρύβουν μια "ιστορία"

Blogger templates

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

Οι απαρχές διαμόρφωσης του νεότερου κόσμου: Η εποχή του Διαφωτισμού

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπλήρωση κενών - Η εποχή του Διαφωτισμού

Συμπλήρωση κενών - Η εποχή του Διαφωτισμού

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή λέξη-έννοια ή ημερομηνία
Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά το 18ο αιώνα αποτέλεσε αποτέλεσμα της λεγόμενης . Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε σημαντικά το εμπόριο τόσο στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής ηπείρου, όσο και μεταξύ της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής. Η εμπορική σχέση μεταξύ των τριών αυτών ηπείρων έμεινε γνωστή με τον όρο . Η αύξηση της ζήτησης επέφερε σημαντικές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία των μεταποιημένων προϊόντων. Βασικότερη των μεταβολών αυτών ήταν η δημιουργία και χρήση νέων μηχανών με σημαντικές δυνατότητες. Η αρχή έγινε με την εφεύρεση της ατμομηχανής το 1765 από τον . Οι μεταβολές αυτές που άρχισαν να συντελούνται αρχικά στην Μεγάλη Βρετανία γύρων στα 1750 – 1780, αποτέλεσαν και την πρώτη φάση του φαινομένου που ονομάστηκε .
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε την βιομηχανική επανάσταση σε δύο περιόδους.
1η φάση: 1750 – 1870: γνωστή και ως εποχή του και του .
2η φάση: 1870 – 20ός αιώνας: γνωστή και ως εποχή του και του .
Στον πολιτικό τομέα η κατάσταση μπορούμε να πούμε πως παρέμενε στάσιμη. Στην συντριπτική πλειονότητα των κρατών της Ευρωπαϊκής ηπείρου η εξουσία παρέμενε συγκεντρωμένη στα χέρια του [απόλυτη μοναρχία]. Και εδώ εξαίρεση αποτέλεσε η Μεγάλη Βρετανία αφού οι πιέσεις των αστών και της αριστοκρατίας, οι οποίες εκφράστηκαν μέσω της λεγόμενης του 1688, είχαν οδηγήσει στην αναγνώριση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων στα μέλη των ισχυρότερων οικονομικά τάξεων στα τέλη του 17ου αιώνα.
Ως αποτέλεσμα των συνεχών και ποικίλων μεταβολών που παρατηρήθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 17ο αιώνα διαμορφώθηκε σταδιακά ένα κίνημα το οποίο ονομάστηκε .
Κάποιοι από τους ισχυρούς μονάρχες της περιόδου εφάρμοσαν κάποιες από τις ιδέες του Διαφωτισμού, περιορίζοντας τα προνόμια των ανώτερων τάξεων, λαμβάνοντας μέτρα κοινωνικής πρόνοιας και ενισχύοντας ποικιλοτρόπως τις τέχνες και τα γράμματα. Στόχος τους ήταν να κάνουν το κράτος τους πιο αποτελεσματικό και με τον τρόπο αυτό να ισχυροποιήσουν την εξουσία τους. Η συγκεκριμένη παραλλαγή της απόλυτης μοναρχίας ονομάστηκε .
Οι ιδέες του κινήματος του Διαφωτισμού συνοψίστηκαν στην , ένα συλλογικό έργο 33 τόμων. Μέσα σε αυτό οι διαφωτιστές παρουσίαζαν όλες τις νέες γνώσεις, αλλά και νέες ιδέες και αντιλήψεις για οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα θέματα. Πρωτεργάτες της Εγκυκλοπαίδειας ήταν οι Γάλλοι διαφωτιστές και .

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου